Kindcentrum Paulusburcht

Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum

Schoolfoto van Kindcentrum Paulusburcht

Het team

Toelichting van de school

Afgelopen 3 jaar zijn een aantal oudere collega's met pensioen gegaan.
Er zijn flink wat jonge leerkrachten aangenomen op school, met name in de onderbouw.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Iedereen kan weleens ziek zijn of om andere belangrijke redenen moeten verzuimen. Om zoveel mogelijk te beperken dat lesactiviteiten uitvallen werkt bij Tabijn een aantal leerkrachten in de zogenaamde flexpool. Zoals de naam al zegt kunnen deze leerkrachten snel en flexibel en uiteraard altijd in goed overleg ingezet worden waar dit nodig is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Paulusburcht werken we handelingsgericht en planmatig. Op het gebied van rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen werken we met niveaugroepen. We werken met een uitgebreid leerlingvolgsysteem. De resultaten van het leerlingvolgsysteem vormen de basis voor het groepsplan en eventuele individuele handelingsplannen. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten hierbij. 

Op Paulusburcht hebben we onderwijsassistenten die extra hulp bieden aan kinderen met bijvoorbeeld ernstige dyslexie, rekenproblemen of NT2-problematiek. 

Voor de leerlingen die meer aan kunnen dan de basisstof hebben we een plusaanbod in de vorm van plusschriften bij bijvoorbeeld rekenen en een speciale pluslijn Levelwerk. In de groepen 1/2 werken we met de Talentenlijn. Daarbij is er voor de leerlingen die nog meer uitdaging nodig hebben een externe plusklas (voor de leerlingen van de groepen 6 t/m 8) en een interne plusklas (voor de leerlingen van 1 t/m 5). In de plusklas wordt er op uitdagende wijze aandacht besteed aan het leren leren.

De directie spreekt wekelijks met de interne begeleiding, zodat de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen goed in beeld is. Indien we meer expertise nodig hebben, maken we gebruik van de hulp die het  Samenwerkingsverband in huis heeft. 

We willen zoveel mogelijk kinderen een onderwijsplek bieden

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven