Chr. Kindcentrum Het Mozaïek

Museumweg 1 1721 BW Broek op Langedijk

Schoolfoto van Chr. Kindcentrum Het Mozaïek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school scoorde met de eindtoets de laatste 5 jaar boven het landelijk gemiddelde. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zie handboek kwaliteitszorg

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

  • Uit de jaarlijkse feedback van de middelbare scholen blijkt dat de door ons gegeven schooladviezen in vrijwel alle gevallen overeenkomen met het uiteindelijke niveau van de uitgestroomde leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We zijn heel blij dat de school wederom voldoende heeft gescoord bij het inspectieonderzoek.

De punten die voor verbetering vatbaar zijn, worden meegenomen in het Schoolplan.

Terug naar boven