Chr. Kindcentrum Het Mozaïek

Museumweg 1 1721 BW Broek op Langedijk

Schoolfoto van Chr. Kindcentrum Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van christelijk kindcentrum Het Mozaïek, voorheen J.D. van Arkelschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie het de school zelf. Het SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De visie van onze school: Elk kind een kans! • Christelijk Kindcentrum met peuteropvang en BSO   • Veilige en vertrouwde omgeving • Kwalitatief goed onderwijs • Aandacht voor cultuur • Leerlingenraad • Betrokken ouders • Techniekochtenden en activiteitenmiddagen • Moderne methodes • Engels voor groep 1 t/m 8 • Een actief, innoverend en betrokken schoolbestuur • Maar vooral…een heerlijke groep leerlingen en een enthousiast, betrokken en professioneel team! Zie ook onze website: www.mozaiek-tabijn.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Visie: "Elk kind een kans!"
  • Goede zorg: Passend Onderwijs
  • Integraal Kindcentrum
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Open Christelijke identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
288
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven