Chr. Kindcentrum Het Mozaïek

Museumweg 1 1721 BW Broek op Langedijk

Schoolfoto van Chr. Kindcentrum Het Mozaïek

Het team

Toelichting van de school

Dit schooljaar, 2018-1019, sluiten we aan bij het landelijk gemiddelde met de leeftijd van de leerkrachten.

Binnen ons team van leerkrachten zijn 18 leerkrachten, waarvan 4 fulltimers.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een medewerker verlof heeft of ziek is, zullen wij in de eerste plaats een eventuele duo-collega vragen om in te vallen. Mocht deze niet kunnen, dan vragen we een ander teamlid van ons kindcentrum. Mocht deze ook niet kunnen invallen, dan maken wij gebruik van de flexpool van onze stichting, stichting Tabijn. Indien daar geen vervanging uit mogelijk is, kunnen we nog gebruik maken van de oproepkrachten.

Vooralsnog hebben wij geen klassen naar huis hoeven sturen en hebben we nog geen grote problemen ondervonden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

  • De kleuterklassen zijn wel gecombineerd, namelijk de groepen 1/2.
  • De vakleerkracht gymnastiek is een combinatiefunctionaris van de gemeente.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dat wat onze school aan kinderen kan bieden zónder extra ondersteuning van buiten, valt onder de basis- en lichte ondersteuning. Deze wordt bepaald door wet- en regelgeving én door onze ambitie en visie. Het schoolondersteuningsprofiel bevat een aantal wettelijk bepaalde elementen – bijvoorbeeld het pestprotocol – maar verder zijn er veel verschillen mogelijk tussen scholen.   In hoofdstuk 4 geven we inzicht in ons schoolondersteuningsprofiel. Dat doen we aan de hand van 10 clusters van onderwijsbehoeften. Een cluster met de daarbij horende aanpak heet een arrangement. Daarnaast laten we met het profiel zien waarin we ons verder willen ontwikkelen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven