Rooms Katholieke Basisschool De Koolvlet

Keppelsloot 8 1721 HJ Broek op Langedijk

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Koolvlet

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichtingbreed is een protocol opgesteld om lesuitval bij ziekte van een leerkracht te minimaliseren. We hanteren op alle scholen daarvoor een vaste procedure. Deze is in een aantal stappen beschreven:

De directie probeert eerst een vervanger te regelen. Wanneer dit niet lukt wordt een beroep gedaan op de personeelsleden die een deeltijdaanstelling hebben. Wanneer dit niet lukt, wordt het bestuursbureau gebeld om te vragen of er nog leerkrachten beschikbaar zijn, die normaal werken op andere scholen. De directeur en intern begeleider vervangen in principe niet. Zij hebben andere taakstellingen, die anders niet uitgevoerd worden. Als het niet lukt om vervanging te regelen dan worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. In iedere klas is een verdeelrooster waarin beschreven staat hoe te handelen bij ziekte van de leerkracht.

Mocht er voor de tweede dag ook geen vervanging zijn, dan krijgen de ouders bericht waarin staat dat zij de volgende dag geen les hebben. De onderwijsinspectie wordt hiervan in kennis gesteld.

Wanneer de ziekte langer duurt kunnen andere leerkrachten doorgeschoven worden naar de betreffende groep. De eigen groep van de leerkracht krijgt die dag vrij. Zo wordt het ongemak over de school verdeeld. Verder wordt per school in overleg met het College van Bestuur gezocht naar passende oplossingen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven