Basisschool het Noorderlicht

Cornelis Florisstraat 25 4827 CN Breda

  • Schoolfoto van Basisschool het Noorderlicht
  • Schoolfoto van Basisschool het Noorderlicht
  • Schoolfoto van Basisschool het Noorderlicht
  • Schoolfoto van Basisschool het Noorderlicht

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool Noorderlicht is iedereen welkom. De samenstelling van de leerlingen vormt een afspiegeling van de samenleving.  Wij willen dat de kinderen zich ontwikkelen tot een stevige persoonlijkheid met veel kansen en mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zich elke dag weer verder. Steeds worden weer nieuwe dingen geleerd en wordt de ontwikkeling verder gestimuleerd. 

Ongeveer 200 kinderen worden door een enthousiast team voorbereid op het vervolgonderwijs en op het vinden van hun plaats in de maatschappij. 

Ons uitgangspunt is:

Elke dag nog beter worden 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Vernieuwing
  • Veelzijdigheid
  • Communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden van uw kind op onze school

Wanneer u belangstelling heeft om uw kind aan te melden op het Noorderlicht kunt u contact opnemen met school. U kunt dan een afspraak maken voor een rondleiding. Deze rondleiding wordt verzorgd door onze IB'er Marissa. 
Tijdens deze rondleiding kunt u de school bekijken, u krijgt informatie over de school en uiteraard kunnen er vragen gesteld worden. Op basis hiervan kunt u beslissen of u uw kind bij ons wilt aanmelden.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

U kunt altijd even binnenlopen of ons bellen om een afspraak te maken met één van onze medewerkers.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We beschikken over een sociaal veiligheidsplan Markant Onderwijs dat i.s.m. GGD West-Brabant is opgesteld en waarvoor de meeste teamleden een scholing hebben gevolgd.

Bij dit plan horen 2 belangrijke protocollen:

a) Ingrijpende gebeurtenissen, inclusief checklist.

b) Melding ongewenst gedrag binnen de schoolsituatie, inclusief checklist.

Bij dit laatste protocol hoort ook het op schoolniveau vastgesteld Gedragsprotocol, waar stapsgewijs beschreven staat hoe hier te handelen.

Terug naar boven