Kbs St. Joseph

St. Josephstraat 5 - 7 4811 CL Breda

  • De laatste dag voor de zomervakantie zingen we met elkaar "Mijn school, dat is de Josephschool...." en zwaaien we alle kinderen weer uit!
  • Verwondering........
  • Veelkleurig logo, elke letter en kleur staat voor één van onze waarden of ontwikkelingen
  • Leren door spel is een belangrijk aspect van ons onderwijs
  • Kbs St. Joseph, al ruim 100 jaar een begrip in de wijk!

In het kort

Toelichting van de school

Kbs St. Joseph staat al zo'n 100 jaar in het centrum van Breda. De school heeft een groen schoolplein en avontuurlijke moestuintjes.

Op Kbs St. Joseph hebben we aandacht voor de brede ontwikkeling van elke leerling. Zo bereiden we hen voor op de samenleving.

Door verder te klikken, vindt u meer informatie over de visie van onze school. Ook laten we zien hoe we ons onderwijs hebben georganiseerd, en we tonen de resultaten van onze leerlingen. Daarnaast ziet u hoe ouders en leerlingen de school waarderen. De schoolgids kan vanuit dit venster gedownload worden.

Nieuwsgierig geworden? Blader dan eens door dit venster of bezoek de website van de school: https://www.stjosephbreda.nl/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekkend
  • Ambitieus
  • Samen
  • Eigenwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij gaan ervan uit dat kinderen in hun eigen wijk naar school moeten kunnen. Jaarlijks organiseert de school twee keer een informatieavond voor ouders die zich oriënteren op het basisonderwijs. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dat woensdag 11 oktober 2023 en woensdag 3 april 2024. Na afloop van deze bijeenkomsten kunt u een aanmeldformulier mee naar huis nemen. Dit formulier staat ook op de de website van de school (https://www.stjosephbreda.nl/ ). Maar u kunt natuurlijk ook altijd een afspraak maken voor een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school. Zo kunt u alvast wat van de sfeer proeven, terwijl de school 'in bedrijf' is. 

Als uw kind is aangemeld, kunnen we nog niet garanderen dat het daadwerkelijk geplaatst wordt. In verband met de groei van de school hanteren wij een aannamebeleid.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
431
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke morgen gaan de deuren om 8.20 uur open; om 8.30 uur beginnen de lessen. Einde schooltijd is om 14.55 uur (woensdag: 12.15 uur; groep 1 t/m 4 ook vrijdag 12.15 uur). We hebben het jaar verdeeld in 5 periodes, steeds van vakantie tot vakantie. Een week per periode mogen de ouders/verzorgers van groep 1 t/m 3 hun kind mee de klas in brengen. De andere weken gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. Voor kinderen die dat nog spannend vinden, staan teamleden klaar om hen naar binnen te begeleiden.

Kbs St. Joseph hanteert 'andere schooltijden'. De school streeft ernaar om alle leerlingen de lunchtijd op school te laten doorbrengen en organiseert zelf de middagpauze. Dit doet zij met gedetacheerde medewerkers van haar buitenschoolse opvang (Kober en Open UP! Fun Kidz) en vrijwilligers.

De middagpauze is voor de bouwen in verschillende shifts (eet/speeltijden). Voor het overblijven wordt een vooraf vastgestelde bijdrage van de ouders gevraagd. Deze wordt via 'Schoolkassa' geïnd.

De middagpauze duurt per shift 45 minuten: 15 minuten samen eten met de leerkracht en 30 minuten begeleide sport- of spelactiviteiten. Ouders mogen hun kind/kinderen ophalen om thuis met hen te eten. Als ouders daarvoor kiezen, geldt dat voor de hele week.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven