Kbs Sinte Maerte

Doelen 13 C 4813 GP Breda

Schoolfoto van Kbs Sinte Maerte

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs Sinte Maerte.

Onze school is één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda. Samen geven we binnen de gemeente Breda vorm en inhoud aan het motto

Ik ben, omdat wij zijn!   

en werken wij aan het ontdekken van de talenten van onze leerlingen. Wij begeleiden ze in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen. Wij willen blijven leren omdat de wereld blijft veranderen. Dat willen we ook bereiken bij onze leerlingen. Als katholieke organisatie met een maatschappelijke opdracht beseffen we hoe belangrijk het is om woorden betekenis te geven. We hebben ons motto nader uitgewerkt met de volgende kernwaarden die voor INOS van bijzondere betekenis zijn: Verbindend, Verantwoordelijk en Authentiek.

"Scholen op de kaart" biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO. Verder vindt u er toelichtingen van de school in en enkele bijlagen.

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Beleving
  • Verbinding
  • Verantwoordelijk
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij gaan van het principe uit dat kinderen in hun eigen wijk naar school moeten kunnen. In onze wijk (Princenhage) en de directe omgeving hebben we het dan over een groot aantal kinderen in de basisschoolleeftijd. Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven garanderen en om een goede huisvesting te kunnen blijven bieden ligt het maximum aantal leerlingen zo rond de 650. Vanwege de sterke groei hebben we een aannamebeleid voor schooljaar 2023-2024 moeten vaststellen. Meer informatie hierover treft u aan op de website van onze school. Mocht u kinderen hebben in de leeftijd van 2 - 3 jaar en wilt u een gesprek of rondleiding op Sinte Maerte. Neem dan contact op met de administratie van de school. Telefoon: 076-5218558.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
635
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat op Sinte Maerte wordt gekenmerkt door onderling vertrouwen en geborgenheid. Kinderen en volwassenen voelen zich verantwoordelijk voor goede onderlinge verhoudingen en het hebben van zorg voor elkaar: elk kind, elke volwassene wordt in zijn waarde gelaten. Het kind met zijn mogelijkheden is uitgangspunt: Je hoort erbij met jouw talent, hier mag je zijn zoals je bent “Je hoort erbij” betekent in onze ogen: iedereen is belangrijk, we willen niemand uitsluiten en niemand discrimineren. We accepteren elkaar zoals we zijn. “Met jouw talent” geeft aan, dat we uitgaan van de mogelijkheden die ieder kind heeft, waarbij we de sterke kanten (talenten) willen benadrukken. We benadrukken het positieve. We willen dat ieder kind zijn/haar talenten zo volledig mogelijk kan ontplooien. Anders gezegd: we willen op een kindvriendelijke manier uit het kind halen wat erin zit. Dat betekent ook, dat we op een passende manier best hoge eisen stellen.

Terug naar boven