Kbs Olympia

Vlierenbroek 28 4822 XM Breda

 • Hoofdingang
 • .... laten we maar gauw beginnen !

Het team

Toelichting van de school

INOS kent een platte organisatie: Bestuur – Directeur – Medewerker. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen, ligt daardoor dicht bij de leerkracht en de directe collega’s in het team.

Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten onder andere door bij elkaar in de klas te kijken, door scholing/opleiding en door deel te nemen aan INOS-brede leergemeenschappen waar specialisten van verschillende scholen met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS.

Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.   

Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en over de andere groepen wordt verdeeld.  In het uiterste geval kan het zijn dat we de kinderen naar huis sturen en hebben we de mogelijkheid om onderwijs op afstand te verzorgen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hieronder vindt u de groepenbezetting voor schooljaar 2023-2024:

 • Groep 1/2 A: Juffrouw Femke en Juffrouw Anke (di)
 • Groep 1/2 B: Juffrouw Yvonne (ma,di,wo (om de week)) en Juffrouw Antoinette (wo (om de week), do,vr)
 • Groep 3: Juffrouw Marlies en Juffrouw Anna.
 • Groep 4: Juffrouw Hilde (ma, di, wo (om de week))+ Juffrouw Iris (wo (om de week), do,vr)
 • Groep 5: Meneer Joey
 • Groep 6: Juffrouw Caroline en Juffrouw Joyce ( di en om de week op wo)
 • Groep 7: Juffrouw Karlijn
 • Groep 8: Juffrouw Lotte (ma,di,wo)en Juffrouw Anke (do,vr)
 • Extra leerkracht ondersteuning diverse groepen: Juffrouw Joyce
 • IB-er: Juffrouw Marjolijn
 • RT en schakelklas: Juffrouw Jolanda
 • Veiligheidscoördinator/vertrouwenspersoon: Juffrouw Anna en Juffrouw Anke
 • Onderwijs assistent: Juffrouw Stella
 • Administratie: Juffrouw Marijke (di,wo,do)
 • Conciërge: Meneer Radjin (ma,di,vr)
 • Team coördinator: Juffrouw Lotte 
 • Directie: Juffrouw Paulien

Wij werken samen met:

 1. De school werkt nauw samen met Breda Actief. De sportcoaches geven twee keer in de week de bewegingslessen, waarbij de leerkrachten ondersteunen.
 2. De school is gehuisvest in een multifunctioneel complex met diverse andere instanties, zoals stichting Mees, Grote Broer en Grote Zus, ontmoetingscentrum de Sleutel, de voorschool en kinderopvang (TSO en BSO) van Kober. Alle partners werken intensief samen om op deze manier de ontwikkelkansen voor kinderen te vergroten.
 3. Op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van het samenwerkingsverband. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De school werkt nauw samen met de inpandige voorschool in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Op deze manier realiseren wij een passend aanbod voor alle kinderen. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de woordenschat en de taalvaardigheid van de kinderen. We werken thematisch en maken gebruik van Focus Po om een doelgericht en beredeneerd aanbod voor de kinderen te realiseren. Op de woensdagochtend kunnen kinderen die 2,5 jaar zijn naar "Ollie de Ontdekker".  Zij krijgen dan 1 dagdeel extra onderwijs en wennen op deze manier al aan de basisschool. Dit is een samenwerking tussen Kober en de basisschool. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school besteedt ruim voldoende tijd aan de kernvakken. In iedere groep wordt het rooster aangepast aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Daarom heeft iedere groep diverse instructie- en verwerkingsgroepen. De school werkt met TOP-Ontdekkers. Dit is een geïntegreerde zaakvakken methode, die aansluit bij de 21 ste eeuwse vaardigheden.

Op onze school maken we gebruik van de volgende methoden:

 • Kleuterplein
 • Taal: De nieuwe Veilig Leren lezen, Logo 3000, Taal actief
 • Lezen: List lezen
 • Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip XL
 • Rekenen: Pluspunt
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Engels: Groove me
 • Verkeer: VVN
 • Zaakvakken: Naut, Meander, Brandaan

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school zitten leerlingen met diverse zorgbehoeftes. Om de kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben, wordt in de groepen op drie niveaus les gegeven. Daarnaast hebben we de extra inzet van een onderwijsassistent en een remedial teacher. Ook kunnen wij een beroep doen op een gedragsspecialist. Voor leerlingen die dat nodig hebben, is er de mogelijkheid om te werken met een speciaal arrangement.

Ons zorgsysteem is zo ingericht dat we al het mogelijke doen om de kinderen de ontwikkelkansen te bieden, die ze verdienen. Doen we een kind dan nog tekort, dan is er de mogelijkheid om het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs in te schakelen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren gaan we Focus Po gebruiken voor rekenen en spelling (afhankelijk of er al een nieuwe taalmethode is gekozen). Hierdoor realiseren we een passend aanbod voor alle kinderen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven