Kbs Olympia

Vlierenbroek 28 4822 XM Breda

  • Hoofdingang
  • .... laten we maar gauw beginnen !

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs Olympia, waar een kind zijn wereld vindt !

Wij willen dat uw kind zich op zijn plek voelt op onze school en hierin zijn eigen weg, zijn eigen wereld vindt. Een  basisschool, waar respect is voor verschillende culturen en levensbeschouwingen en waar iedereen zichzelf mag zijn. Kbs Olympia is één van de scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Op deze website kunt u lezen hoe wij ons onderwijs hebben ingericht en de daarbij horende resultaten. Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school : www.basisschoololympia.nl  

Met vriendelijke groet, Leon Michielsen - directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfverantwoordelijk
  • Doelgericht
  • Samenwerken
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het afgelopen jaar is er een kleine toename van het aantal leerlingen geweest. nl van 138 naar 143. Op 1-2-2023 hadden we 143 leerlingen op school.  De verwachting is dat we de komende jaren rond de 140 leerlingen zullen schommelen. Een mooi aantal dat we goed kunnen huisvesten in ons gebouw en waardoor we een prettige groepsgrootte hebben.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de maanden april/mei  nemen we een tevredenheidsonderzoek af bij leerlingen (ieder jaar), ouders en medewerkers (om de twee jaar). De leerlingen beantwoorden tevens vragen over hun sociale veiligheid.

Terug naar boven