Basisschool De Beemden

Apollopad 99 5283 KG Boxtel

  • Schoolfoto van Basisschool De Beemden
  • Schoolfoto van Basisschool De Beemden
  • Schoolfoto van Basisschool De Beemden
  • Schoolfoto van Basisschool De Beemden

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Beemden. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. .U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

De Basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In deze jaren wordt de basis gelegd, waarop in de jaren daarnaverder kan worden gebouwd. Samen met u werken wij in deze jarenaan de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven