Basisschool de Beemden

Apollopad 99 5283 KG Boxtel

  • Schoolfoto van Basisschool de Beemden
  • Schoolfoto van Basisschool de Beemden
  • Schoolfoto van Basisschool de Beemden
  • Schoolfoto van Basisschool de Beemden

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de 'scholen op de kaart' pagina van basisschool de Beemden te Boxtel. Op deze pagina vindt u veel informatie over onze basisschool zodat u een goed beeld krijgt van de school. 

Onze visie op onderwijs vormt de basis voor ons dagelijkse onderwijs en bepaalt de koers bij alle vernieuwingen die we inzetten. Onze ambities en doelen voor de komende jaren zijn vastgelegd in ons schoolplan 2020-2024. Veel praktische informatie kunt u vinden in de schoolgids. 
Daarnaast delen we op deze pagina onze resultaten en andere relevante informatie. 

Bezoekt u ook onze website voor verdere informatie: www.bs-debeemden.nl 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief
  • Verbindend
  • Vindingrijk
  • Ambitieus

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hoewel de Wereldschool een eigen organisatie is in ons Beemdenhuis staan de leerlingen wel op Basisschool de Beemden ingeschreven. Dat heeft tot gevolg dat de leerlingenaantallen zeer wisselend zijn op papier. Omdat de leerlingen van de Wereldschool maar ongeveer één jaar op de Wereldschool zitten en daarna uitstromen naar een reguliere school, wisselen de aantallen heel snel. 

Het leerlingenaantal in de grafiek klopt dus niet met de werkelijkheid. Deze aantallen zijn de leerlingen van de Beemden en van Wereldschool Taalrijk samen. 

Leerlingenaantal Basisschool de Beemden

* 2021-2022 : 122 leerlingen
* 2022-2023 : 128 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven