Basisschool de Beemden

Apollopad 99 5283 KG Boxtel

  • Schoolfoto van Basisschool de Beemden
  • Schoolfoto van Basisschool de Beemden
  • Schoolfoto van Basisschool de Beemden
  • Schoolfoto van Basisschool de Beemden

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Met het instrument Q-school hebben we de tevredenheid over de kwaliteit van de school gemeten bij ouders, leerlingen en leerkrachten. De resultaten dienen als basis om de dialoog aan te gaan, zowel intern als extern. De school mag trots zijn op deze scores. Ten opzichte van het vorige onderzoek is de tevredenheid van ouders en medewerkers gegroeid en de tevredenheid van de leerlingen iets afgenomen. Ouders, leerlingen en medewerkers hebben mooie en waardevolle feedback gegeven waar we het komend schooljaar weer mee aan de slag kunnen gaan. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven