Basisschool De Beemden

Apollopad 99 5283 KG Boxtel

  • Schoolfoto van Basisschool De Beemden
  • Schoolfoto van Basisschool De Beemden
  • Schoolfoto van Basisschool De Beemden
  • Schoolfoto van Basisschool De Beemden

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervangingen heeft de stichting een VIP (vervangers- en invallerspool). De directie benadert deze pool om vervanging te krijgen. In de meeste gevallen slagen we erin zieke leerkrachten adequaat te vervangen. Als dit niet lukt, worden parttimers die hebben aangegeven vervangingswerkzaamheden te willen verrichten voor de school, benaderd. Als ook dit niet lukt, zal, indien het verantwoord geacht wordt, herverdeling van groepen plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een groep waarvan de leerkracht afwezig is, opgesplitst wordt. Alleen in uiterste nood worden kinderen naar huis gestuurd. In dat geval zullen we voor de kinderen waarvoor dit nodig is opvang verzorgen. In alle gevallen proberen we betrokken ouders zo snel mogelijk te informeren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven