Prinses Amaliaschool

Reginahof 3 5282 GC Boxtel

Schoolfoto van Prinses Amaliaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het overzicht van de scores Cito Eindtoets ziet u dat niet alle leerlingen in groep 8 deze eindtoets maken. De school laat de kinderen die het advies VMBO-B krijgen niet deelnemen en laat hen het Drempelonderzoek doen. Dit Drempelonderzoek is een door de Inspectie goedgekeurde eindtoets en beter op deze leerlingen afgestemd. De uitslag van het Drempelonderzoek wordt omgerekend naar een score Cito Eindtoets en deze score wordt doorgegeven aan de Inspectie van het Onderwijs. Zo is er bij de Inspectie dus van alle leerlingen in groep 8 een score Cito Eindtoets bekend.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden in groep 2-8 de CITO-LOVS toetsen afgenomen. In groep 1 wordt maar 1 keer per jaar getoetst.

Alle gegevens worden in de trendanalyse besproken met alle leerkrachten. Daarbij wordt gekeken naar wat goed gaat en wat aandacht behoeft. De groepsleerkracht stelt daarop een GroepsHandelingsPlan op. In het kort wordt hierin beschreven waar men de komende periode specifieke aandacht aan gaat besteden. Na een aantal weken wordt dit plan geëvalueerd en eventueel bijgesteld.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De gegevens van het schooljaar 2010-2011: 3 leerlingen naar HAVO, 1 leerling naar VMBO-T, 1 leerling naar VMBO-K en 2 leerlingen naar Praktijkonderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven