Prinses Amaliaschool

Reginahof 3 5282 GC Boxtel

Schoolfoto van Prinses Amaliaschool

Het team

Toelichting van de school

Er zijn veel nieuwe en jonge leerkrachten aangenomen. In de grafieken kunt u zien, dat er veel vrouwelijke leerkrachten zijn. Op dit moment zijn er nog twee mannelijke leerkrachten/onderwijsassistenten in dienst op de Prinses Amaliaschool.

Het zijn allen gedreven leerkrachten, die het beste uit de kinderen willen halen. En zij doen dit met veel enthousiasme! Ze hebben allemaal dezelfde drive om vol voor onze leerlingen te gaan!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Prinses Amaliaschool is aangesloten bij de Dommelgroep. Zij hebben een vervangerspool.

Mocht een leerkracht ziek zijn of verlof hebben, dan vraagt de directeur vervanging aan bij de Dommelgroep. Zij plannen dan één van hun leerkrachten in en deze komt naar onze school. Als er geen vervangers voor handen zijn, dan kijken we intern of er iemand is die extra wil en kan werken. Mocht niemand bereid zijn, dan verdelen we de groep over de andere groepen binnen de school. Als laatste optie, wat overigens niet te hopen is en zeker niet onze voorkeur heeft: kunnen kinderen thuis moeten blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We willen een school zijn voor alle leerlingen uit de wijk. Dus we zullen bij elk individueel kind kijken of wij dit kind kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft. 

Hiervoor zullen we eerst de onderwijsbehoeften in kaart brengen.

Alles gebeurt in overleg met ouders en betrokken instanties.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven