Prinses Amaliaschool

Reginahof 3 5282 GC Boxtel

Schoolfoto van Prinses Amaliaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Prinses Amaliaschool is niet alleen een basisschool met goede resultaten op het gebied van onderwijs, maar ook een Brede School met een groot en zeer gevarieerd naschools programma. We zeggen dan ook: De Amaliaschool...daar ga je heen!

In 2016 heeft de school het predicaat "GOED" gekregen van de onderwijsinspectie. Dit is voornamelijk om de manier waarop de school naar ALLE kinderen kijkt. De zorg-cyclus zit erg goed in elkaar. Niet alleen de zorgleerlingen worden besproken, maar alle kinderen uit de groep komen aan bod. De leerkracht heeft een duidelijk beeld van alle leerlingen uit zijn/haar klas. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Prinses Amaliaschool is een groeiende school. Van 98 leerlingen in 2009 is de school gegroeid naar 156 leerlingen op 1 oktober 2018. Belangrijk hierbij is ook dat de schoolpopulatie aan het veranderen is. De school wordt een afspiegeling van de populatie zoals die in de wijk Selissenwal is.

De laatste jaren is het leerlingenaantal redelijk stabiel. We streven er naar om een school te blijven die ongeveer 150/160 leerlingen heeft. Op deze manier zijn alle leerlingen gekend en bekend. Dat houdt het veilige karakter van onze school mede in stand. Dus het is voor ons belangrijk dat alle leerlingen gezien en gewaardeerd worden door veel leerkrachten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven