R.K. Basisschool 't Iemnschelf

Fioringras 4 7623 DR Borne

Schoolfoto van R.K. Basisschool 't Iemnschelf

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool 't Iemnschelf.

Basisschool 't Iemnschelf is gehuisvest in de Bornse wijk de Stroom Esch en telt op dit moment 244 leerlingen.

Wij zijn een katholieke school waar alle kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen, uitmondend in gelukkige kinderen met passende onderwijsresultaten. Elk kind moet zichzelf kunnen zijn en zich veilig, geborgen en gerespecteerd voelen.

't Iemnschelf, een school om te leren en te leven, in balans.

Heeft u vragen loop dan gerust bij ons binnen en we staan u graag te woord.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Respect
  • Openheid
  • Eigenaarschap&zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool 't Iemnschelf is een katholieke basisschool in de Bornse wijk de Stroom Esch.

De school telt 244 leerlingen verdeelt over 10 groepen.

Aanmelding nieuwe leerlingen:

Ouders van kinderen die in de loop van het komende schooljaar vier jaar worden, krijgen van de gemeente bericht om zich op één van de Bornse basisscholen aan te melden. Ouders kunnen een afspraak maken met de directie voor een informatief gesprek en worden vervolgens rondgeleid om een indruk te krijgen van het schoolgebouw en kennis te maken met enkele leerkrachten. Zij kunnen hun kind aansluitend aanmelden.

Aannamebeleid:

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen starten op de basisschool. Ons advies is dat kinderen die in de periode tot vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, na de zomervakantie starten. Voor kinderen die in december 4 jaar worden is het wenselijk om in januari te starten. Kinderen die nog moeite hebben om een volle schoolweek te draaien, hoeven nog niet alle dagdelen aanwezig te zijn. Wel even de groepsleerkracht informeren bij afwezigheid. Aan het einde van het schooljaar waarin een kind 14 jaar wordt, moet het de basisschool verlaten.

Voor de start op school kan het kind enkele dagdelen als gast op school aanwezig zijn. Hiertoe zijn er zgn. wendagdelen gepland. U krijgt een uitnodiging met informatie over de groep en de wendagen van uw kind.                                                                                                        

Bij aanmelding van een oudere leerling kan de definitieve toelating op ’t Iemnschelf mede afhankelijk zijn van het onderwijskundig rapport cq. leerlingdossier van de school van herkomst. Dit rapport wordt dan samen met de gegevens uit het aanmeldingsgesprek van ouders en directeur gewogen door de intern begeleider en de directeur. Vervolgens neemt de directeur een toelatingsbesluit. De betrokken ouders worden z.s.m. geïnformeerd.                                                                                                                                                                                           


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school werken we met een continurooster. De school start om 8.30 en eindigt om 14.15. HIER NOG IETS ZEGGEN OVER DE INLOOP?

Wij werken samen met meerdere kinderopvang organisaties voor buitenschoolse opvang in Borne. In ons eigen gebouw is een dependance van Kinderopvang Borne gehuisvest voor peuter- en voor/naschoolse opvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven