Openbare Basisschool de Wissel

Jan van Salmstraat 5 A 6121 NE Born

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Wissel

In het kort

Toelichting van de school

"Scholenopdekaart.nl" biedt onze school OBS de Wissel een mooie kans om te laten zien wat voor school we zijn, waar we voor willen gaan en waar we voor staan. Dat vindt u kort beschreven in dit Venster en uitgebreid in onze schoolgids en ons schoolplan. Deze zijn te vinden op onze website: www.obsdewisselborn.nl 

Onze school is een plek waar kinderen op een veilige, prettige en uitdagende manier groeien in het leggen van een sterke basis die waardevol is in de voorbereiding op hun toekomst. Onze school is ook een plek waar ouders van harte welkom zijn. Samen met ouders én leerlingen werken we dagelijks aan het bieden en realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Ouders en kinderen voelen zich welkom op de Wissel.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groepsdynamisch onderwijs
  • Kindwaardig
  • Elk kind een kans
  • Openbaar
  • School in de samenleving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft voor een jaar op verzoek van het bestuur in de periode van 2011-2012 een andere school onder haar Brinnummer gehad, vandaar het te verklaren grote verschil in leerlingenaantal.

Het gemiddelde leerlingenaantal voor onze school was de laatste jaren 315 en is sinds 2011 weer stijgend.

De teldatum per 1 oktober 2020 geeft 265 leerlingen aan.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
265
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Zowel MIK als Kidshofke bieden de mogelijkheid voor voor- en naschoolse opvang.

Zij zijn beiden gelegen aan onze speelplaats en maken daar ook in de vrije uren gebruik van.

Zowel met MIK alsook met Kidshofke wordt intensief samengewerkt met betrekking tot materiële zaken (wederzijds van gebruik gebouw en materialen) maar ook waar het gaat de overdracht van leerlingen (instroom basisonderwijs).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven