Openbare Basisschool de Wissel

Jan van Salmstraat 5 A 6121 NE Born

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Wissel

In het kort

Toelichting van de school

"Scholenopdekaart.nl" biedt onze school OBS de Wissel een mooie kans om te laten zien wat voor school we zijn, waar we voor willen gaan en waar we voor staan. Dat vindt u kort beschreven in dit Venster en uitgebreid in onze schoolgids en ons schoolplan. Deze zijn te vinden op onze website: www.obsdewisselborn.nl 

Onze school is een plek waar kinderen op een veilige, prettige en uitdagende manier groeien in het leggen van een sterke basis die waardevol is in de voorbereiding op hun toekomst. Onze school is ook een plek waar ouders van harte welkom zijn. Samen met ouders én leerlingen werken we dagelijks aan het bieden en realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Ouders en kinderen voelen zich welkom op de Wissel.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groepsdynamisch onderwijs
  • Kindwaardig
  • Elk kind een kans
  • Openbaar
  • School in de samenleving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft de afgelopen jaren (2018-2022) te maken gehad met een dalend leerlingenaantal.

Deze daling is voornamelijk gekoppeld aan een relatief evenwichtige in- en toestroom van leerlingen (jaarlijks gemiddeld 28 leerlingen) en een flinke grotere uitstroom (jaarlijks 45-55 leerlingen) van leerlingen naar het VO. In het schooljaar 2023-2024 starten we met 243 leerlingen. Uitstroom (naar VO) en instroom (4-jarigen) is meer in balans. Er is nu nog sprake van een kleine daling t.o.v. vorig schooljaar. De aantallen leerlingen zijn qua jaargroep meer in balans.

De teldatum per 1 februari 2023 geeft 255 leerlingen aan.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Zowel MIK-PIW als Allerleefste bieden de mogelijkheid voor voor- en naschoolse opvang.

MIK-PIW is gelegen aan onze speelplaats en maakt ook in de vrije uren gebruik van deze speelplaats.

Allerleefste is gevestigd in het gebouw van BS het Avontuur in Buchten.

Kinderen die gebruik maken van deze voorzieningen worden 's morgens naar school gebracht en 's middags opgehaald op school.

Er wordt voornamelijk met MIK-PIW  intensief samengewerkt met betrekking tot materiële zaken (wederzijds van gebruik gebouw en materialen) maar ook waar het gaat de overdracht van leerlingen (instroom basisonderwijs).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De aan deze pagina gelinkte documenten zijn algemeen geldend voor stichting Kindante respectievelijk de Wissel. Door maatschappelijke ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht zijn genoemde documenten dynamisch te noemen i.c. aan wijzigingen onderhevig.

De meest actuele gegevens zijn te vinden onderhttps://kindante.nl/documenten/

Terug naar boven