Basisschool Swentibold

Putstraat 107 6121 LH Born

Schoolfoto van Basisschool Swentibold

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Bij de analyse hanteren wij de 80% norm. Het aantal respondenten was voldoende voor betrouwbaarheid. Van de 89 respondenten is de normering dat minimaal 71 respondenten een voldoende hebben gegeven voor bepaalde onderdelen.
Deze norm is overal gehaald, echter vallen er drie onderdelen op die net voldoende waren. 

Kinderen komen graag naar school en voelen zich veilig, dat is voor ons een zeer belangrijk aspect. Ouders zijn tevreden over de opvoedkundige aanpak van de school en het contact met de medewerkers. Ouders zijn tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkrachten. Ook is men tevreden rondom de informatieverstrekking over wat er op school gebeurt. 

De aandachtspunten uit deze peiling liggen vooral op het didactisch gebied. Ouders zijn tevreden met wat het kind leert, echter mag het leren veel meer aansluiten bij het niveau van de leerlingen en mogen leerlingen meer worden uitgedaagd. De communicatie over hoe een leerling zich ontwikkelt, mag beter.  School neemt deze punten mee in de verdere ontwikkeling, en zullen ouders hierbij nauw betrekken.
Tevredenheid
7,3

Terug naar boven