Montessorischool Borger

Molenstraat 3b 9531 CH Borger

  • Groep 8 verzorgt workshops in de natuur
  • Een boompje leggen en kennismaken met grote getallen.

In het kort

Toelichting van de school

Leer het mij zelf te doen is onze missie (Maria Montessori 1966).

Het kind is eigenaar van zijn eigen leerproces. Dat betekent op onze school, dat kinderen goed leren omgaan met anderen, leren samenwerken en respectvolle burgers zijn.

De vorming van de persoon staat centraal, waarbij zelfredzaamheid en zelfstandigheid belangrijke factoren zijn. Kinderen verwerven kennis en maken een optimale ontwikkeling door binnen de mogelijkheden.

Kinderen maken zich vaardigheden en competenties eigen, zodat ze kunnen participeren in de samenleving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer het me zelf te doen
  • Oog voor het individuele kind
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Ambities en resultaten
  • Ervaren en betrokken team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven