Montessorischool Borger

Molenstraat 3b 9531 CH Borger

  • Groep 8 verzorgt workshops in de natuur
  • Een boompje leggen en kennismaken met grote getallen.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij de Montessorischool Borger. In deze verdere beschrijving vindt u informatie over de visie en werkwijze van onze school.

We beschrijven wat we belangrijk vinden, wat en hoe de kinderen leren en hoe wij de ontwikkeling van kinderen volgen. Ondanks de stevige roots van het Montessorionderwijs veranderen de omgeving en mogelijkheden doorlopend. En dat betekent dat onze Montessorischool meegaat in nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Binnen onze uitgangspunten en de visie van Maria Montessorizijn we altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en inzichten. Voor de lagere groepen blijven we natuurlijk het unieke Montessorimateriaal gebruiken. In de hogere groepen is naast montessorimateriaal gekozen voor passende methodes binnen onze visie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorionderwijs
  • Keuzevrijheid verantwoorden
  • Effectieve inzet methodes
  • Heldere leerroutes

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven