OBS De Finneblom

't Herntsje 1 9212 PJ Boornbergum

Schoolfoto van OBS De Finneblom

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van openbare basisschool 'De Finneblom'.
U kunt op deze pagina kennismaken met de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, inspectie en van het team van OBS 'De Finneblom'. Voor nog meer informatie verwijzen wij naar onze website www.finneblom.nl.

Uiteraard stellen wij het zeer op prijs om u persoonlijk te begroeten bij ons op school. U kunt altijd contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Met vriendelijke groet,
Marianne Oostelbos-Rooks

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Vrijheid&verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In dit hoofdstuk, de agenda van Parro en op onze website staan alle vakanties, vrije dagen en studiedagen vermeld.
De schoolactiviteiten staan vermeld in de agenda van Parro.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen het onderwerp schoolklimaat en veiligheid willen wij u een beeld geven hoe wij dit op onze school vorm geven.

Terug naar boven