Basisschool St Gregorius

Van der Looswei 4 8615 LV Blauwhuis

  • Schoolfoto van Basisschool St Gregorius
  • Schoolfoto van Basisschool St Gregorius
  • Schoolfoto van Basisschool St Gregorius
  • Schoolfoto van Basisschool St Gregorius
  • Schoolfoto van Basisschool St Gregorius

In het kort

Toelichting van de school

De St. Gregoriusschool is een katholieke school in Blauwhuis. We zijn de enige school in het dorp en in de directe omgeving.

De school kenmerkt zich door de gemoedelijke sfeer, rust en structuur. De St. Gregoriusschool telt rond de 100 leerlingen die verdeeld zijn over 4 groepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 De school is gehuisvest in een ruim gebouw met een groot en aantrekkelijk plein.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samen werken
  • Verwondering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Meer informatie hierover kunt u vinden via de website van de school. De informatie is te vinden in het Informatieboekje. Het Informatieboekje is tevens bijgevoegd in onderstaande bijlage.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven