Basisschool St Gregorius

Van der Looswei 4 8615 LV Blauwhuis

 • Schoolfoto van Basisschool St Gregorius
 • Schoolfoto van Basisschool St Gregorius
 • Schoolfoto van Basisschool St Gregorius
 • Schoolfoto van Basisschool St Gregorius
 • Schoolfoto van Basisschool St Gregorius

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt in eerste instantie de duo-collega gevraagd de groep over te nemen. Mocht dit niet lukken, dan wordt - indien mogelijk - een andere collega van de school ingezet. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de mensen die in het supportteam van de BMS zitten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast een expert Wetenschap & Techniek zijn er een Taalcoördinator, een Rekencoördinator en een Kanjercoördinator aanwezig op onze school.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

                                                                                                                                                  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op basis van onze bestaande leerlingenzorg is het ondersteuningsprofiel van onze school opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van Passend Onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:  

 • Een korte typering van onze school.
 • De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
 • De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school).
 • De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.      
 • Het SOP vertaald naar de praktijk. In schooljaar 2019 - 2020 is deze opnieuw vastgesteld.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven