Martenaskoalle

Klaas van der Meijstrj 30 9045 PZ Bitgummole

  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle
  • Schoolfoto van Martenaskoalle

In het kort

Toelichting van de school

Goedendag en welkom op de omgeving van de Martenaskoalle.

Ik hoop dat u de informatie die u zoekt, kunt vinden op deze site. Mocht dit niet het geval zijn, dan verwijs ik u graag naar www.martenaskoalle.nl

Uiteraard ben ik ook altijd bereid om u te woord te staan!

vriendelijke groeten,

Wybren Dijkstra

(directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Durf
  • Wederkerigheid
  • Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

O.b.s. Martenaskoalle staat in een zogenaamd krimpgebied. Dit wil zeggen dat er steeds minder kinderen worden geboren. Echter, de afgelopen jaren zijn er in het voedingsgebied van de Martenaskoalle veel kinderen geboren en veel nieuwe gezinnen kiezen voor de Martenaskoalle, waardoor het leerlingenaantal redelijk stabiel blijft, of zelfs een lichte stijging laat zien.

Voor in de toekomst streven we naar een stabiel aantal leerlingen van tussen de 90 en 100 leerlingen. Dit is een mooi aantal voor 4 combinatiegroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

.

Terug naar boven