De Frije Fûgel

Klaas van der Meijstrjitte 30 9045 PZ Bitgummole

  • Schoolfoto van De Frije Fûgel
  • Schoolfoto van De Frije Fûgel
  • Schoolfoto van De Frije Fûgel

In het kort

Toelichting van de school

Goedendag en welkom in de omgeving van De Frije Fûgel.

Wij hopen dat u de informatie die u zoekt, kunt vinden op deze site. Mocht dit niet het geval zijn, dan verwijzen wij u graag naar www.defrijefûgel.nl

Uiteraard zijn wij ook altijd bereid om u te woord te staan!

Vriendelijke groet,

Team De Frije Fûgel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Respect
  • Samen
  • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Frije Fûgel ontvangen we kinderen uit Bitgummole en met name uit de omliggende dorpen; Engelum en Bitgum.

De afgelopen jaren zijn er in het voedingsgebied van de school veel kinderen geboren waardoor het leerlingenaantal redelijk stabiel blijft, of zelfs een lichte stijging laat zien.

Voor in de toekomst streven we naar een stabiel aantal leerlingen van tussen de 160 en 180 leerlingen. Dit is een mooi aantal voor 8 groepen. Dit jaar kunnen we zelfs door de fusie 9 groepen maken.

* Het aantal leerlingen in de grafiek is afkomstig van de Martenaskoalle. Dit is gekoppeld aan het brinnummer en kunnen we technisch voorlopig niet oplossen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

.

Terug naar boven