Wereldwijs, algemeen christelijke basisschool

Het Lichtruim,Planetenplein 2 3721 LH Bilthoven

  • In de hal van Het Lichtruim, het gebouw waarin Wereldwijs is gevestigd,  is een prachtige en praktische tribune ingebouwd
  • Samen met de bibliotheek onder één dak... is het niet fantastisch!
  • Onze kleuters krijgen les op de begane grond, de groepen 3 tot en met 8 hebben hun lokalen op de eerste verdieping.
  • Een prachtige sporthal die onder schooltijd beschikbaar is voor de leerlingen van Wereldwijs.
  • Onder schooltijd mogen wij ook gebruik maken van Theater het Lichtruim, voor een voorstelling van de klas bijvoorbeeld!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wereldwijs heeft een flexibele schil van ondersteunende leerkrachten, waarmee we over het algemeen ook de vervanging kunnen regelen.  Het lerarentekort maakt onze schil overigens met regelmaat wel heel dun, maar we doen onze uiterste best om altijd bezetting te hebben in de groep. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Veel vakken in de kleutertijd worden gegeven door middel van spel, spelen in de bouwhoek, de huishoek en natuurlijk ook veel buiten! Vaak lijkt het in een kleuterklas of de kleuters zo maar vrijelijk door elkaar lopen en spelen. Achter de schermen schuilt echter bij iedere activiteit een ontwikkelingsdoel, leren kleuters te werken aan een tafeltje, te luisteren in de kring. Ze leren klanken te herkennen, ontwikkelen getalbegrip. We vertellen er graag meer over tijdens een kennismakingsgesprek als u een school voor uw kind zoekt.

 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit overzicht is een indicatie, uiteraard kan daarbinnen afgeweken worden als er bijvoorbeeld een bijzonder weekproject met een thema binnen de school of binnen de klas wordt uitgevoerd. Op Wereldwijs vinden wij het van groot belang om kinderen zoveel mogelijk kennis mee te geven, en tegelijkertijd vol in te zetten op de basisvaardigheden: Rekenen, Taal en Lezen. We proberen dan ook de rijke teksten die betrekking hebben op Wereldoriëntatie ook in te zetten bij Taal en Lezen, om zo het mes aan twee kanten te laten snijden.

In schooljaar 2023-2024 willen we een pilot opzetten door e-readers in te zetten in de groepen van de bovenbouw, om het lezen van kinderen te ondersteunen en kinderen te enthousiasmeren om ook thuis meer te lezen. 

Snappet: 

Van groep 3 tot en met groep 8 gebruiken we in de school Snappet. Snappet bestaat uit software en een tablet voor elk kind. De leerkracht geeft een instructie in de klas. Als duidelijk is dat de kinderen de instructie hebben begrepen wordt het tijd om ‘kilometers’ te maken met de geleerde kennis. Alleen door te oefenen maken de kinderen zich de stof ook eigen, alleen begrijpen is niet voldoende, je moet de stof ook kunnen toepassen. De opgaven die een kind moet maken, verschijnen één voor één op de tablet. Kinderen maken de opgaven (waarbij ze gebruik maken van hun schrift of kladblok om berekeningen of tussenstapjes te noteren) en voeren het antwoord in op de tablet. De software zorgt ervoor dat de leerkracht precies kan zien of de stof inderdaad goed is opgepakt of niet, in dat geval kan de leerkracht direct verlengde instructie geven. De kinderen hebben zelf ook heel goed inzicht in hoe ver ze zijn, welke doelen ze beheersen en aan welke doelen ze nog mogen werken. We laten het u graag zien als u vragen hebt. Om te werken met Snappet beschikken alle leerlingen over een tablet, maar daarnaast ook over een Chromebook in de klas. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wereldwijs heeft, net als de andere scholen binnen de Stichting Delta De Bilt, gekozen voor het ondersteuningsprofiel van de smalle zorgschool. Binnen dit profiel worden de leerlingen met de meest voorkomende basisondersteuningsbehoeften (zoals dyslexie) opgevangen in de school. Voor kinderen met een heel specifieke ondersteuningsbehoefte wordt hulp van buitenaf ingeschakeld of wordt er samen met de ouders gezocht naar een andere school die passend is.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op dit moment zijn wij nog naarstig op zoek naar een goede gymleerkracht, als wij die gevonden hebben willen wij ook ruimte hebben om kinderen extra te ondersteunen in de bewegingslessen, denk aan extra ondersteuning van de motoriek, maar soms ook extra ondersteuning in het samen leren sporten, fair play, verliezen, zelfvertrouwen, kortom alles dat hoort bij bewegingsonderwijs. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven