Wereldwijs, algemeen christelijke basisschool

Het Lichtruim,Planetenplein 2 3721 LH Bilthoven

 • In de hal van Het Lichtruim, het gebouw waarin Wereldwijs is gevestigd, is een prachtige en praktische tribune ingebouwd
 • Samen met de bibliotheek onder één dak... is het niet fantastisch!
 • Onze kleuters krijgen les op de begane grond, de groepen 3 tot en met 8 hebben hun lokalen op de eerste verdieping.
 • Een prachtige sporthal die onder schooltijd beschikbaar is voor de leerlingen van Wereldwijs.
 • Onder schooltijd mogen wij ook gebruik maken van Theater het Lichtruim, voor een voorstelling van de klas bijvoorbeeld!

In het kort

Toelichting van de school

Wereldwijs is onderdeel van een bijzonder gebouw: Het Lichtruim. We werken als basisschool nauw samen met een aantal partners in Het Lichtruim: de Bibliotheek, het Kunstenhuis (cultuur en muziekschool) en Kinderopvang Kind & Co Ludens (voor kinderen van 0 - 12 jaar), Theater Het Lichtruim en kinderboerderij De Schaapskooi. Daarnaast beschikken we over een prachtig schoolplein, met een groot kunstgrasveld.

Kinderen op Wereldwijs ontwikkelen zich in acht jaar tijd met hun hoofd, hart en handen. Ons onderwijs is er dan ook op gericht dat kinderen leren denken, doen en beleven. Naast de kennisvakken werken kinderen ook aan vakken als tekenen, handenarbeid, gym, dans, muziek en toneel. Ook de sociaal/emotionele vorming van de kinderen krijgt aandacht op Wereldwijs. Door de jaren leren kinderen de talenten waar ze over beschikken bij zichzelf tot ontwikkeling te brengen.

Nieuwsgierig? We maken graag een afspraak met u om u meer te vertellen over ons onderwijs!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • samen leren, van en met elkaar
 • met plezier leren, belangrijk!
 • je hebt het zelf in de hand,
 • nieuwe ontwikkelingen omarmen,
 • zo ontwikkel je je talent!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van Wereldwijs stabiliseert zich op het niveau zoals we dat graag zien. Wij streven naar een aantal van bij voorkeur 20 leerlingen per leerjaar. De school bestaat uit groep één tot en met groep acht, één of twee groepen van elke jaarklas. Door een toename van het aantal leerlingen hebben we inmiddels twee groepen één, twee groepen twee en twee groepen drie en in schooljaar 23/24 ook twee groepen vier.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op wereldwijs maken wij gebruik van het zgn. 'vijf gelijke schooldagen' model. De voordelen van deze schooltijden:

* rust en regelmaat voor de kinderen,

* gelijk aantal uren op school voor de onderbouw en de bovenbouw,

* de uren op school worden effectiever ingezet,

* de formatie (indeling leerkrachten over de klassen)  is makkelijker te realiseren, 

* de buitenschoolse opvanguren spreiden zich beter over de week,

* voor werkende ouders zijn deze schooltijden makkelijker te combineren met werk. 

In een persoonlijk gesprek vertellen wij u graag meer over de voordelen van het 5-gelijke dagen rooster, maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek via info@wereldwijs.nu

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven