Rooms Katholieke Basisschool St Theresia

Gregoriuslaan 4 3723 KR Bilthoven

 • Onze school ligt aan het Biltse Meertje, een open vlakte aan de westzijde van de school, in een bosrijke omgeving.
 • Ons kleuterplein met extra veel speeltoestellen dankzij ouderdonaties.
 • Onze centrale ruimte in de school met een professioneel theater.
 • De leerlingen van de groepen 6 en 8 voeren jaarlijks een musical op. Groep 6 de kerstmusical, groep 8 de eindmusical.

In het kort

Toelichting van de school

Onze kinderen groeien op in een complexe maatschappij. Wij vinden het belangrijk om kinderen hier goed op voor te bereiden. Wij leren de kinderen brede kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheidsbesef om zelfstandig te kunnen bijdragen aan de samenleving. De  Theresiaschool biedt kinderen een prettige en uitdagende leeromgeving, waar kinderen gestimuleerd worden en kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Ons uitgangspunt is dat kinderen met plezier naar school gaan en vanuit intrinsieke motivatie leren. Talenten en creativiteit worden ingezet om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Creativiteit
 • Ontplooiing
 • Plezier
 • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Theresiaschool behoort tot de grotere scholen in onze gemeente. Alle jaargroepen kennen twee klassen.
Het gebouw is zo ingedeeld dat twee jaargroepen samen een domein vormen met een eigen ingang, voor kinderen is dit heel overzichtelijk. In de klas zitten maximaal 30 kinderen. Een grote school heeft een aantal voordelen:

 • directie en de kwaliteitscoördinatoren (intern begeleiders) zijn dagelijks aanwezig
 • sommige kinderen krijgen buiten de eigen jaargroep ook les in het atelier.
  (onderwijs aan meer- en hoogbegaafden door gespecialiseerde leerkrachten)
 • alle lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door een vakdocent
 • alle kinderen krijgen les van een vakdocent drama
 • wij hebben drie gedragsspecialisten en een kindercoach in dienst
 • wekelijks is er een logopedist aanwezig in de school

 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
405
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven