Werkplaats Kindergemeenschap

Kees Boekelaan 10 3723 BA Bilthoven

 • Onze jongste werkers (leerlingen) hebben iedere twee jaar het kabouterpad in ons eigen bos.
 • De tuinen worden door onze werkers (leerlingen) onderhouden. Natuuronderwijs op eigen terrein is een belangrijk onderdeel van het programma
 • Boeke's eerste school. In 2012 een inspiratiebron voor het ontwerp van het nieuwe deel van onze huidige Werkplaats.
 • Tradities neem je mee, het zijn de cultuurdragers van de school. De lintendans in de laatste week is zo'n traditie.
 • Ieder jaar nemen de werkers van groep 8 afscheid met een musical in de grote zaal van ons VO. Muziek, dans, theater komt samen.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het schoolvenster van De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. De basisschool die in 1926 door Kees Boeke is opgericht en ook in deze 21e eeuw nog volop bestaansrecht heeft. Een school met een uniek karakter op een unieke locatie. Op ons terrein vindt u ook kinderopvang, buitenschoolse opvang, onze eigen kinderboerderij en Voortgezet Onderwijs. Een schoolcampus voor 0 tot 18 jaar. Meer informatie vindt u op onze schoolsite.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Gelijkwaardigheid
 • Kees Boeke
 • Samenwerken
 • Pedagogisch klimaat
 • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er is veel belangstelling voor onze school. We hanteren een maximum van 555 werkers (leerlingen) op de teldatum van 1 oktober van ieder jaar. Met 5 groepen in ieder 'bouw' hebben we in totaal 20 groepen. De groepen bestaan uit 'gezinsgroepen'. Vijf groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Door deze samenstelling leren kinderen goed met elkaar samen te werken, goed voor elkaar te zorgen, goed van elkaar te leren en vormt de school een gemeenschap van kinderen die elkaar allemaal kennen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
564
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze werkers hebben een weekrooster van afwisselende lange en korte dagen.
Op maandag, woensdag en vrijdag de lange dagen tot 15.15 uur en op dinsdag en donderdag de korte dagen tot 13.15 uur. 

Alle kinderen blijven op school om hun broodje te eten. 

Kinderopvang is op ons terrein aanwezig, zowel voor- als na schooltijd en tijdens vrije dagen. 

De kinderen en leiding van de BSO maken gebruik van ons ruimte buitenterrein; de bosrand en de kinderboerderij en tuinen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven