KBS De Wingerd

Akkerhof 1 8256 BK Biddinghuizen

  • Schoolfoto van KBS De Wingerd
  • Schoolfoto van KBS De Wingerd
  • Schoolfoto van KBS De Wingerd
  • Schoolfoto van KBS De Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

KBS de Wingerd is al meer dan 50 jaar een begrip in Biddinghuizen. Onze school is gehuisvest in het Educatief Centrum Biddinghuizen. Naast De Wingerd zijn er nog twee basisscholen, de bibliotheek en kinderopvang Dronten in dit centrum gevestigd.

Wij weten hoe leren werkt. We gaan uit van hoge verwachtingen en dat elk kind kan leren. Dat maakt dat onze leerlingen het beste onderwijs krijgen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoge verwachtingen
  • Feedback vanuit betrokkenheid
  • Sterk didactisch handelen
  • Op leren gericht klimaat
  • Professionele leergemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 was het leerlingenaantal van de Wingerd 216.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven