KBS De Wingerd

Akkerhof 1 8256 BK Biddinghuizen

  • Schoolfoto van KBS De Wingerd
  • Schoolfoto van KBS De Wingerd
  • Schoolfoto van KBS De Wingerd
  • Schoolfoto van KBS De Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van KBS De Wingerd. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Ruimte voor verschillen
  • Meer dan alleen maar leren
  • Samenhang

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2016 was het leerlingenaantal van de Wingerd 222. Deze leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen. De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld, dus de kinderen van de groepen 1 en 2 zitten bij elkaar. Vanaf groep 3 zijn de groepen homogeen samengesteld.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven