KBS De Wingerd

Akkerhof 1 8256 BK Biddinghuizen

  • Schoolfoto van KBS De Wingerd
  • Schoolfoto van KBS De Wingerd
  • Schoolfoto van KBS De Wingerd
  • Schoolfoto van KBS De Wingerd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2016-2017 is de eindtoets IEP afgenomen. Alle leerlingen van groep 8, totaal 21, hebben meegedaan. De schoolscore is 83,8 ten opzichte van 78,3 landelijk. Uiteraard zijn we hier zeer tevreden over.  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2016-2017 ziet de uitstroom van de 21 leerlingen er als volgt uit: 

Basisberoepsgerichte leerweg: 4 leerlingen                                          

Theoretische leerweg: 3 leerlingen

Theoretische leerweg/Havo: 1 leerling

Havo:  8 leerlingen

VWO: 5 leerlingen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft de school het laatst bezocht op 3 december 2013 en de school als voldoende beoordeeld. 

Terug naar boven