Basisschool Panta Rhei

Pieter Cheeuwenlaan 8 1948 DD Beverwijk

Schoolfoto van Basisschool Panta Rhei

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van basisschool Panta Rhei. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Optimisme en kansen
  • Verbinding en betrokkenheid
  • Nieuwsgierig en onderzoekend
  • Veiligheid en vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal is momenteel stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
689
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Panta Rhei heeft met Welschap Kinderopvang Heemskerk een contract afgesloten voor de voor- en naschoolse opvang van leerlingen van onze school. Wij voldoen hiermee aan de eis van de regering dat scholen de aansluiting met buitenschoolse opvang moeten organiseren. De opvang vindt plaats op BSO de Salamander en Salamander Sportief (Salamander Sportief is niet op de locatie van de school). Op de Salamander zijn de kinderen verdeeld over jongste en oudste groepen. Er is voldoende afwisseling tussen ontspannende en uitdagende activiteiten. Op Salamander Sportief is de groep gemengd (niet naar leeftijd). Hier zijn de activiteiten gericht op spelen en bewegen maar wordt er ook regelmatig geknutseld. 3 x per jaar worden er aan de hand van een thema workshops en activiteiten geboden.  Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige inschrijving: voor sommige dagen is er een wachtlijst! Op de website van St. Welzijn vindt u meer informatie over werkwijze, kosten etc.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven