De Wilgenhoek

Pastoor Velthuijsestraat 4 2651 GR Berkel en Rodenrijs

  • Een functioneel gebouw met veel speelmogelijkheden
  • Schoolfoto van De Wilgenhoek
  • Schoolfoto van De Wilgenhoek
  • De drie kleuterlokalen zijn d.m.v. schuifwanden aan elkaar te koppelen, waardoor er veel speel- en werkruimte ontstaat.
  • Ook buiten de lokalen is er veel speelruimte voor de kinderen.

Het team

Toelichting van de school

Wij werken op de Wilgenhoek met een hecht en enthousiast team. De juffen en meesters zetten zich volledig in voor de kinderen en de kwaliteit van de school. Zij zijn direct betrokken bij het onderwijsproces van de school. Het team schoolt zich regelmatig bij d.m.v. teambijeenkomsten en individuele cursussen. Hierdoor blijft de school zich optimaal ontwikkelen.

De Wilgenhoek heeft naast de leerkrachten een directeur, een waarnemend directeur, een intern begeleider, een conciërge, een administratief medewerkster en eigen schoonmakers. Een aantal leerkrachten hebben specifieke taken binnen school, zoals ICT coördinatoren, bouwcoördinatoren, een rekencoördinator en een taalcoördinator. De intern begeleidster heeft de taak om de kwaliteitszorg binnen de school te garanderen.

De school vindt een open communicatie met ouders heel belangrijk en informeert ouders ook via het maandblad "de Nieuwspaperclip" en de website (klik hier). De Wilgenhoek heeft een zeer actieve ouderraad en MR.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij verlof of ziekte proberen wij eerst intern op te lossen.

Lukt dit niet, dan maken wij gebruik van PoolWest of een detacheringsbedrijf.

Het komt zelden voor, dat wij de leerlingen verdelen over de andere groepen.

Tot nu toe zijn er nog geen groepen naar huis "gestuurd".

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Wilgenhoek werken wij met 8 groepen: 2 kleuter groepen en groepen 3 t/m 8.

De kleutergroepen werken nauw samen. Fysiek zijn beide lokalen door middel van schuifwanden aan elkaar te koppelen.

Het team werkt nauw samen, om op deze manier zo optimaal mogelijk onderwijs te kunnen geven.

In de groepen 4 t/m 6 werken alle leerlingen met de tablets van Snappet. Voor de taal-, spelling- en rekenlessen werken alle leerlingen op zijn eigen tablet. Het gebruik van de tablets wordt de komende jaren uitgebreid naar groep 7 en 8.

In het gebouw is een peuterspeelzaal aanwezig, BSO en tussen schoolse opvang.

De groepen 1 t/m 8 krijgen minimaal een keer per week les van de vakleerkracht gymnastiek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Computers in het onderwijs

Op dit moment heeft iedere groep de beschikking over een aantal tablets waarmee via het netwerk kan worden gewerkt. Wij werken in de klas met touchscreens. In de groepen 4 t/m 8 werken alle leerlingen met tablets van SNAPPET t.a.v. het rekenen, taal en spelling.   

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Wilgenhoek beschikt over een Intern Begeleider (IB), een taal / leesspecialist, een rekenspecialist en een gedragsspecialist.

De IB'er ondersteunt de leerkracht bij het samenstellen van programma's voor zorgleerlingen en de bovengemiddelde leerling en is regelmatig aanwezig bij gesprekken met ouders. Zij houdt groeps- en leerlingbesprekingen en begeleid het proces voor leerlingen met een behoefte aan externe hulp of verwijzing naar het speciaal onderwijs of LWOO leerlingen (VO).

De specialisten op onze school houden het proces op hun vakgebied in de gaten, ondersteunen leerkrachten d.m.v. adviezen en observaties. Zij ontwikkelen beleid, samen met het team en directie.    

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven