De Wilgenhoek

Pastoor Velthuijsestraat 4 2651 GR Berkel en Rodenrijs

  • Een functioneel gebouw met veel speelmogelijkheden
  • Schoolfoto van De Wilgenhoek
  • Schoolfoto van De Wilgenhoek
  • De peuter/kleuterlokalen zijn d.m.v. schuifwanden aan elkaar te koppelen, waardoor er veel speel- en werkruimte ontstaat.
  • Ook buiten de lokalen is er veel speelruimte voor de kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Wilgenhoek. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Wilgenhoek is een katholieke school aan de rand van het centrumgebied. De school is gevestigd achter de katholieke kerk. Binnen de school zijn twee groepen van de peuterspeelzaal “Pinkelotje” en de BSO ”Beetle” gevestigd. Het heel prettig om deze voorzieningen onder één dak te hebben. In de nabije toekomst zal De Wilgenhoek uitgroeien tot een volwaardige IKC school (integraal kind centrum).


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Optimaal resultaat
  • Positieve samenwerking
  • Veiligheid en welbevinden
  • Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wilgenhoek is een kleinschalige school in een rustige buurt van Berkel en Rodenrijs.

Wij hebben twee kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8.

Het aantal leerlingen is de laatste jaren stabiel gebleven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven