Basisschool De Fonkeling

Knolgroenveld 1 5351 LB Berghem

Schoolfoto van Basisschool De Fonkeling

In het kort

Toelichting van de school

Recht doen aan verschillen in Piekenhoef Berghem

In nieuwbouwwijk Piekenhoef vindt u een mooie en moderne onderwijsvoorziening: ‘De Fonkeling’.
De school biedt ruimte aan ongeveer 900 kinderen op twee locaties. In het hoofdgebouw en op de locatie tegenover de school, de schoolwoningen.

Ons belangrijkste doel is dat kinderen elke dag met plezier naar school komen. Op de Fonkeling ‘doen we dat’ door ouders en hun kinderen de mogelijkheid te bieden, te kiezen tussen twee verschillende vormen van onderwijs. Naast modern, eigentijds en herkenbaar onderwijs: de Eerste Stroming, kunnen ouders ook kiezen voor modern, eigentijds én innovatief onderwijs: de Tweede Stroming.  

Uniek daarbij is dat de Fonkeling toch één school is met één schoolleiding. Daardoor kunnen niet alleen onze kinderen van en met elkaar leren. Ook de verbinding tussen de twee teams maakt dat we van en met elkaar blijven leren. Samen voor sterk onderwijs.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Keuze uit twee concepten
  • Een stroming die bij je past!
  • Vernieuwend en modern
  • Plezierige en veilige omgeving
  • VVTO: Engels in alle groepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft twee locaties: de Eerste- en Tweede Stroming. Op de Eerste Stroming zitten ruim 600 kinderen en op de Tweede Stroming zitten ongeveer 300 kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
810
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen lunchen (30 minuten) onder schooltijd onder begeleiding van een pedagogisch medewerker (AVEM). Naast lunchen is er door de kinderen een eigen invulling van pauzeren te maken, wat buiten of binnen kan plaatsvinden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven