Basisschool De Fonkeling

Knolgroenveld 1 5351 LB Berghem

Schoolfoto van Basisschool De Fonkeling

In het kort

Toelichting van de school

Recht doen aan verschillen in Piekenhoef Berghem

In nieuwbouwwijk Piekenhoef vindt u een mooie en moderne onderwijsvoorziening: ‘De Fonkeling’. We zijn een trotse school waar we steengoed twee verschillende onderwijsstromingen aanbieden: De Eerste stroming en de Tweede Stroming. Leren op de Fonkeling zien wij als één grote reis. Leraren begeleiden de kinderen tijdens deze reis en betrekken ouders bij dit avontuur. 
De school biedt ruimte aan ongeveer 900 kinderen op twee locaties. In het hoofdgebouw bevindt zich de Eerste Stroming en de Tweede Stroming bevindt zich op de locatie tegenover deze school.

Ons belangrijkste doel is dat kinderen elke dag met plezier naar school komen. Op de Fonkeling ‘doen we dat’ door ouders en hun kinderen de mogelijkheid te bieden, te kiezen tussen twee verschillende vormen van onderwijs. Naast modern, eigentijds en herkenbaar onderwijs: de Eerste Stroming, kunnen ouders ook kiezen voor modern, eigentijds én innovatief onderwijs: de Tweede Stroming.  

Uniek daarbij is dat de Fonkeling toch één school is met één schoolleiding. Daardoor kunnen niet alleen onze kinderen van en met elkaar leren. Ook de verbinding tussen de twee teams maakt dat we van en met elkaar blijven leren. Samen voor sterk onderwijs.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welzijn / betrokkenheid voorop
  • Keuze uit twee concepten
  • Vernieuwend en modern
  • Plezierige en veilige omgeving
  • Engels in alle groepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het belangrijkste doel van De Fonkeling is dat de leerlingen elke dag met plezier naar school komen en een fijne omgeving hebben waarin zijn kunnen (op) groeien en ontwikkelen. We willen daarom zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van ieder kind. Vandaar dat we ouders en kinderen de mogelijkheid bieden om te kiezen tussen twee verschillende vormen van onderwijs:

De Eerste en Tweede Stroming.

Iedere stroming heeft een eigen locatie. 

Op de Eerste Stroming zitten ongeveer 550 kinderen en op de Tweede Stroming ongeveer 250 kinderen. 

Verderop in deze schoolgids zijn de visies van beide stromingen te lezen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
777
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Gezonde voeding

Alle kinderen eten op maandag, dinsdag en donderdag hun fruit en lunch op school. Op woensdag en vrijdag eten de kinderen alleen fruit op school. . De kinderen lunchen (30 minuten) onder schooltijd onder begeleiding van een pedagogisch medewerker (AVEM). Naast lunchen kunnen de kinderen een eigen invulling geven aan de pauze en hierbij kiezen uit activiteiten binnen of buiten. 

We willen op de Fonkeling een gezonde leefstijl voor iedereen toegankelijker maken, om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Lunchen en trakteren doen we dan ook het liefst zo gezond mogelijk. Wij vragen ouders daarom rekening te houden met het voedingsbeleid van de school. Dit voedingsbeleid kunt u ook vinden bij de schoolbestanden in Social Schools. Er kunnen individuele afspraken gemaakt worden bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs-)overtuiging. Jaarlijks proberen wij in aanmerking te komen voor de EU schoolfruit subsidie

Wij besteden op de Fonkeling extra aandacht aan Bewegen en Sport. We hebben met onze school het Gezonde School certificaat voor Bewegen en Sport behaald. Meer informatie over dit certificaat kunt u vinden op de website van de Gezonde School.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven