Wingerd

Dorpsstraat 51 6617 AC Bergharen

  • Op Wingerd helpen gevorderde lezers de beginnende lezers.
  • Op Wingerd kies je zelf je boek, leesmotivatie krijgt prioriteit.

In het kort

Toelichting van de school

Op Wingerd wordt er gewerkt vanuit een duidelijke visie: Samen zorg dragen voor goed onderwijs op maat voor alle kinderen in Bergharen.  We maken hiervoor gebruik van het onderwijsconcept Unitonderwijs, onderwijs waarbij meerdere leerkrachten verantwoordelijk zijn voor verschillende jaargroepen die samen één of meerdere ruimtes delen. Dit concept biedt mooie kansen tot meer toekomstgericht onderwijs waarbij het ontwikkelen van zelfstandigheid en regie en verantwoordelijkheid nemen over eigen leren belangrijke vaardigheden zijn. Ook biedt Unitonderwijs veel ruimte en mogelijkheden voor zowel leerlingen als leerkrachten om van en met elkaar te leren.

Wingerd is een school in ontwikkeling en kent een lerend en ambitieus team dat samen vorm wil geven aan de onderwijsvisie. Hoe dat wordt gedaan wordt er en met welke opbrengsten? Dat vindt u allemaal op ons schoolvenster.                                                                       

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ambitieus
  • Autonoom
  • Verbonden
  • Uitdagend
  • Passend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Wingerd zitten momenteel zo'n 93 leerlingen. De kinderen op onze school zijn afkomstig uit het dorp Bergharen. De prognose is dat het leerlingen aantal de komende jaren licht zal stijgen naar ongeveer 100 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Eerste Stap

‘De Eerste Stap’ is de organisatie die de buitenschoolse opvang (BSO) verzorgt,  hieronder valt ook de peuterspeelzaal “De Kruimeltjes”. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Wingerd werken we met de methodiek 'Goed van start'. Door het gebruik van deze methodiek zorgen we voor een positief groepsklimaat waarin alle kinderen zich verantwoordelijk voelen. Er wordt samen besproken wat voor een groep zij willen zijn en wat dat van hen vraagt om dat doel te bereiken

Terug naar boven