Interconfessionele Basisschool Wingerd

Dorpsstraat 51 6617 AC Bergharen

 • Op Wingerd helpen gevorderde lezers de beginnende lezers.
 • Op Wingerd kies je zelf je boek, leesmotivatie krijgt prioriteit.

Het team

Toelichting van de school

Het team van Wingerd bestaat bijna geheel uit vrouwen. Er werkt één mannelijke leerkracht op Wingerd. De gemiddelde leeftijd van het totale team ligt net onder de 45 jaar. In de afgelopen 2 jaar is de gemiddelde leeftijd gedaald. 

Wingerd heeft te maken met krimp, het aantal leerlingen en daarmee ook de formatie krimpt. Wingerd zit in een ontwikkeltraject. Dit maakt dat de beschikbare formatie op dit moment boven het landelijk gemiddelde ligt. Deze extra formatie is nodig om de organisatie van het onderwijs vorm te geven en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. 

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken bij (ziekte) verlof gebruik de vervangingspool CPV Ingenium waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van vaste invallers. Wanneer mogelijk worden vervangingen opgevangen door eigen personeel.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Clusteronderwijs op Wingerd

Cluster 1 (groep 1 t/m 5 )

Cluster 2 (groep 6 t/m 8)

Cluster 1 heeft twee ruimtes tot de beschikking en cluster 2 heeft de beschikking over 3 lokalen die met elkaar in verbinding staan door grote tussendeuren. Beide clusters kunnen gebruik maken van het Leerplein in het hart van de school. Door nauwe samenwerking tussen de leerkrachten binnen en tussen de cluster wordt er volop gebruik gemaakt van elkaars expertise. 

Specialisatie van leerkrachten

Op Wingerd werken een aantal specialisten:

 • EDI
 • ICT
 • Hoogbegaafdheid
 • Taal
 • Lezen
 • Rekenen
 • Bewegingsonderwijs
 • Muziek

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het kader van Passend Onderwijs zijn alle scholen verplicht samen met hun medewerkers een onderwijsondersteuningsprofiel op te stellen. In dit profiel formuleren scholen welke basisondersteuning zij bieden en welke gespecialiseerde ondersteuning zij – eventueel met hulp van derden – kunnen bieden. Hierin worden ook afspraken vastgelegd over ondersteuning en deskundigheidsbevordering van personeel, die nodig zijn om het onderwijsondersteuningsprofiel te kunnen realiseren. Een onderwijsondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs en ondersteuning een school haar kwetsbare leerlingen kan bieden, waar de school intern grenzen ervaart en met welke externe ondersteuning de school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de school onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven