Interconfessionele Basisschool Wingerd

Dorpsstraat 51 6617 AC Bergharen

 • Op Wingerd helpen gevorderde lezers de beginnende lezers.
 • Op Wingerd kies je zelf je boek, leesmotivatie krijgt prioriteit.

Het team

Toelichting van de school

Het team van Wingerd bestaat geheel uit vrouwelijke medewerkers. De gemiddelde leeftijd van het totale team ligt net onder de 45 jaar. In de afgelopen 2 jaar is de gemiddelde leeftijd gedaald. In totaal bestaat het team van Wingerd uit 6 leerkrachten, een intern begeleider en een locatie leider. Op Wingerd is de leerling populatie in de afgelopen jaren gedaald. Wingerd kent nu en de komende jaren een totaal aantal leerlingen van rond de 85

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken bij (ziekte) verlof gebruik de vervangingspool CPV Ingenium waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van vaste invallers. Wanneer mogelijk worden vervangingen opgevangen door eigen personeel.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Unitonderwijs op Wingerd

Unit 1 (groep 1-2 en 3 t/m 5 )

Unit 2 (groep 6 t/m 8)

Unit 1 bestaat uit groep 1 t/m 5. Echter is er vanuit organisatorisch oogpunt voor gekozen om groep 1-2 in een apart lokaal te huisvesten. Groep 3 t/m 5 heeft een basislokaal en groep 6 t/m 8 ook, echter is er een derde lokaal dat gebruikt wordt voor instructie aan groep 6 t/m 8 en in een aantal gevallen ook voor instructie aan groep 5 t/m 8. 

, dit vanuit organisatorisch oogpunt voor dit schooljaar heeft twee ruimtes tot de beschikking en unit 2 heeft de beschikking over 2 lokalen die met elkaar in verbinding staan door grote tussendeuren. Beide clusters kunnen gebruik maken van het Leerplein in het hart van de school. Door nauwe samenwerking tussen de leerkrachten binnen en tussen de cluster wordt er volop gebruik gemaakt van elkaars expertise. 

Specialisatie van leerkrachten

Op Wingerd werken een aantal specialisten:

 • EDI
 • ICT
 • Hoogbegaafdheid
 • Taal
 • Lezen
 • Rekenen
 • Bewegingsonderwijs
 • Muziek

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het kader van Passend Onderwijs zijn alle scholen verplicht samen met hun medewerkers een onderwijsondersteuningsprofiel op te stellen. In dit profiel formuleren scholen welke basisondersteuning zij bieden en welke gespecialiseerde ondersteuning zij – eventueel met hulp van derden – kunnen bieden. Hierin worden ook afspraken vastgelegd over ondersteuning en deskundigheidsbevordering van personeel, die nodig zijn om het onderwijsondersteuningsprofiel te kunnen realiseren. Een onderwijsondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs en ondersteuning een school haar kwetsbare leerlingen kan bieden, waar de school intern grenzen ervaart en met welke externe ondersteuning de school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de school onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal 'De Kruimeltjes' 

Om de overgang naar de basisschool soepel te laten verlopen zijn er afspraken en is er regelmatig contact tussen leidsters en leerkrachten. De oudste peuters komen naar school voor een kennismakingsbezoek. Verder wordt er gebruik gemaakt van een overdrachtsformulier ‘KIJK’. Met behulp van dit formulier wordt basisinformatie over het kind doorgegeven aan de school.

Terug naar boven