Kindcentrum Kiemkade

Kardinaal de Jonglaan 10 4624 ES Bergen op Zoom

Op onze schoolpleinen zijn kleine natuurgebieden aangelegd. Zo is er een vlindertuin, schoolvijver, paddenpoel en wildweide. Bijzonder hé?

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Kiemkade  is een van de scholen van Abbo Kindcentra.
Alle ABBO scholen zijn opgericht door ouders en hebben elk hun eigen onderwijsconcept.
Onze school is een reguliere basisschool met Natuuronderwijs als groene pijler en onderscheidt zich door het geven van lessen in de natuur, milieu, gezondheid en gezonde voeding.
We hebben een ontzettend mooi groen schoolplein, waar ook veel buitenlessen gegeven worden.
Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs halen wij het meest bijzondere van uw kind naar voren.

Daarnaast werken we samen met ouders aan een goede sfeer en resultaat! Zodat elk kind onderwijs op maat krijgt.

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • natuurlijk
  • eigen
  • verantwoordelijk
  • samenwerkend
  • open

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er ook in Bergen op Zoom minder kinderen geboren.
Ondanks deze krimp blijft ons leerlingenaantal redelijk stabiel.

De gemiddelde instroom de afgelopen jaren is ca. 40 leerlingen per jaar.
De belangstelling voor onze school van ouders van vierjarigen blijft groot.
Ook worden we veel benaderd door ouders van zij-instromers.
In principe is iedereen bij ons welkom!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
327
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze lestijden zijn voor groep 1 t/m 8 gelijk.

Wij starten om 8.30 uur met de les.

Vanaf 8.15 uur gaan de poorten open en komen de leerlingen zelfstandig de klas in. Ouders mogen altijd even meelopen, zelfs tot en met groep 8.
Alle leerlingen lunchen in de klas en hebben een half uur speeltijd. Om 14.30 uur eindigt onze lesdag op alle dagen, m.u.v. de woensdag.

Woensdagmiddag zijn we om 12.30 uur uit. Dan kunnen de kinderen thuis lunchen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven