IKC BentelWijz

Burg Buijvoetsplein 70 7497 LD Bentelo

Schoolfoto van IKC BentelWijz

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van IKC BentelWijz te Bentelo. Dit SchoolVenster biedt u actuele informatie over IKC BentelWijz. Deze gegevens zijn afkomstig van het Integrale Kindcentrum (de school en de kinderopvang), de landelijke overheid (middels DUO) en de Inspectie voor het primair onderwijs. Waar nodig geeft IKC BentelWijz afdeling school een toelichting bij de school gerelateerde cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en -gegevens.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dynamisch en modern
  • Veilig en vernieuwend
  • Leren en ontwikkelen
  • Plezier, uitdaging en bloei
  • Betrokkenheid, respect, talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal laat een stabiele licht stijgende lijn zien. De verwachting is dat het leerlingenaantal zich in de nabije toekomst rond de 175 zal stabiliseren. Samen met de kinderopvang telt IKC BentelWijz ruim 230 kinderen.

Het voedingsgebied van waaruit de kinderen IKC BentelWijz bezoeken is redelijk groot. Het betreft de dorpskern Bentelo en het gebied daarom heen, Ambt Delden. Globaal is het voedingsgebied halverwege de route richting Hengevelde, halverwege richting Beckum en richting Delden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang tijdens vrije (mid)dagen en schoolvakanties wordt uitgevoerd de BSO WonderWijz. 

BSO WonderWijz is een onderdeel van IKC BentelWijz.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

0

Terug naar boven