School Met De Bijbel

Rijnsteeg 5 6721 NP Bennekom

  • Schoolfoto van School Met De Bijbel
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van School met de Bijbel 'De Kraats'. 

 Kijkt u rustig rond op deze site om een beter beeld te krijgen van onze school.De gegevens die u aantreft zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wilt u onze school beter leren kennen. Neem gerust contact met ons op!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit: School m/d Bijbel
  • Veilig schoolklimaat
  • Orde en structuur
  • Ieder kind wordt gezien
  • Groeien in talent, plusklassen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen.

Onze school wordt bezocht door ongeveer 300 leerlingen. Onze school heeft een groot voedingsgebied. De leerlingen komen uit: Bennekom, Ede, Wageningen, Rhenen, Achterberg en Veenendaal.

Het leerlingaantal is stabiel. 

We hebben de volgende aandachtspunten: 

aandacht voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 

aandacht voor gedragsregulering

aandacht voor burgerschap

Wilt u ook uw kind aanmelden?

Zodra uw kind in het tweede levensjaar is, kunt u het aanmelden op de basisschool. Leerlingen kunnen worden aangemeld bij de directeur. Maakt u gerust een afspraak voor meer informatie en een rondleiding door de school. Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar op school. Helaas constateren we soms dat een leerling nog niet zindelijk is als hij/zij naar school komt. Dat betekent dat de leerkracht er een taak bij heeft. De school is van mening dat de leerkracht de tijd beter aan onderwijskundige zaken kan besteden. Wilt u dus eerlijk aangeven als uw kind niet zindelijk is, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken?

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
275
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders hebben onderling contact en helpen elkaar waar nodig.

In het schoolgebouw is een PSZ van BijdeHandjes, 'De Bijenkorf', gevestigd.

Er is een verkeerscommissie die het carpoolen bevordert en het rooster maakt voor het oversteken bij het uitgaan van de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolbreed wordt er iedere week bij één van de schoolregels in de groep stilgestaan.

Aan het begin van het schooljaar maakt de leerkracht samen met de leerling regels voor in de groep.

Terug naar boven