School Met De Bijbel

Rijnsteeg 5 6721 NP Bennekom

  • Schoolfoto van School Met De Bijbel
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van onze school. Kijkt u rustig rond op deze site om een beter beeld te krijgen van onze school.De gegevens die u aantreft zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Heeft u vragen mail of bel gerust.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit: School m/d Bijbel
  • Veilig schoolklimaat
  • Orde en structuur
  • Ieder kind wordt gezien
  • Groeien in talent, plusklassen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren groeit het aantal leerlingen gestaag. We hebben een continurooster. Leerlingen eten met de leerkracht, dit maakt dat voor ouders de keuze makkelijker is om iets verder weg van huis de school te kiezen.

01-10-2017= 248 leerlingen

01-10-2018= 263 leerlingen

01-10-2019= 273 leerlingen

Weergave

Leerlingen
273
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders hebben onderling contact en helpen elkaar waar nodig.

In het schoolgebouw is een PSZ van BijdeHandjes, 'De Bijenkorf', gevestigd.

Er is een verkeerscommissie die het carpoolen bevordert en het rooster maakt voor het oversteken bij het uitgaan van de school.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Schoolbreed wordt er iedere week bij één van de schoolregels in de groep stilgestaan.

Aan het begin van het schooljaar maakt de leerkracht samen met de leerling regels voor in de groep.

Terug naar boven