IKC Pius X

Cuperstraat 7 6681 AR Bemmel

  • Schoolfoto van IKC Pius X
  • Schoolfoto van IKC Pius X
  • Schoolfoto van IKC Pius X
  • Schoolfoto van IKC Pius X
  • Schoolfoto van IKC Pius X

In het kort

Toelichting van de school

Als je bij ons binnenstapt, zorgen we er eerst voor dat iedereen gezien wordt. Je krijgt een veilig gevoel alsof je er al jaren bent. De ouders, kinderen en leerkrachten zullen je vertrouwen geven en vertrouwen aan je vragen. Wij noemen dit een ‘groeimindset’ en dit is voor ons de basis om tot leren te komen. Wij zijn met z’n alle groeigericht en vinden het belangrijk om elkaar te versterken. Ieder kind is zich bewust van zijn eigen leerdoelen en heeft geleerd om feedback te geven en na te denken over zijn doelen en handelen. Wij denken dat dit, zeker in de huidige maatschappij, belangrijke vaardigheden zijn. Wij noemen dit naar de kinderen toe: Leer-krachten. Zo blijven we elke dag leren en leven.

? een goede relatie en vertrouwen.
? een positieve leercultuur, elke dag weer willen leren.
? leren van en met elkaar.
? kwaliteit van de basisvaardigheden.
? leren van je fouten.
? focus op groei;een growth mindset.
? ontwikkelen van eigenaarschap; samen doelen en succescriteria opstellen.
? samen doen.

Visie IKC Pius X

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezien worden
  • Vertrouwen
  • Elkaar versterken
  • Groeigericht
  • Partnerschap ouders/school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven