Kindcentrum De Finne

Fockema Andreaelaan 94 9244 BB Beetsterzwaag

  • In afwachting van onze nieuwe school  is er toch een geweldig klim/klauter parcours aangelegd
  • De zeven gewoonten voor persoonlijk leideerschap opgehangen in de boom van Covey
  • Zelf je werkhoek kiezen met het digikeuzebord
  • Vanaf leerjaar 2 werken alle kinderen met een eigen weektaak

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder voorjaar nemen wij een tevredenheidspeiling af onder ouders, leerlingen en personeel.  
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De uitkomsten van de oudervragenlijst wordt besproken in de medezeggenschapsraad. Onderdelen hieruit worden, indien nodig, meegenomen in de schoolontwikkeling van de komende schooljaren.
Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven