Kindcentrum De Finne

Fockema Andreaelaan 94 9244 BB Beetsterzwaag

  • In afwachting van onze nieuwe school  is er toch een geweldig klim/klauter parcours aangelegd
  • De zeven gewoonten voor persoonlijk leideerschap opgehangen in de boom van Covey
  • Zelf je werkhoek kiezen met het digikeuzebord
  • Vanaf leerjaar 2 werken alle kinderen met een eigen weektaak

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van Kindcentrum de Finne in Beetsterzwaag. Hier vindt u veel informatie over onze school, onze werkwijze en onze resultaten. Heeft u naar aanleiding van dit schoolvenster belangstelling voor de school, dan nodigen we u van harte uit om een afspraak te maken voor een rondleiding en gesprek. 

Kindcentrum de Finne is de formele samenwerkingsschool in Beetsterzwaag en maakt onderdeel uit van Stichting Comprix. Naast de Finne staat de kinderopvang ‘Kinderwoud". Kinderwoud herbergt de peuteropvang en verzorgt de voorschoolse en naschoolse opvang van schoolgaande leerlingen en de dagopvang van leerlingen vanaf 0 jaar. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindcentrum
  • Unit onderwijs
  • Eigenaarschap
  • The leader in me
  • Persoonlijk leiderschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de vakantieperiode is er buitenschoolse opvang mogelijk via Kinderwoud. Deze kinderopvang kunnen ouders zelf regelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven