Kindcentrum De Finne

Fockema Andreaelaan 94 9244 BB Beetsterzwaag

Schoolfoto van Kindcentrum De Finne

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van Kindcentrum de Finne in Beetsterzwaag. Hier vindt u veel informatie over onze school, onze werkwijze en onze resultaten. Heeft u naar aanleiding van dit schoolvenster belangstelling voor de school, dan nodigen we u van harte uit om een afspraak te maken voor een rondleiding en gesprek. 

Kindcentrum de Finne is een formele samenwerkingsschool in Beetsterzwaag en maakt onderdeel uit van Stichting Comprix. De Finne is gevestigd aan de Fockema Andreaelaan 94. Naast de Finne staat de kinderopvang ‘Kinderwoud". Kinderwoud herbergt de peuteropvang en verzorgt de voorschoolse en naschoolse opvang van schoolgaande leerlingen en de dagopvang van leerlingen vanaf 0 jaar. In het gebouw van Kinderwoud is de instroomgroep van de Finne gevestigd om de doorgaande lijn van 2 tot 12 jaar vorm te geven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindcentrum
  • Vernieuwend
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de vakantieperiode is er buitenschoolse opvang mogelijk via Kinderwoud. Deze kinderopvang kunnen ouders zelf regelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven