Basisschool 'T Otterke

Beverstraat 11 5741 KW Beek en Donk

  • Samen vieren en optreden
  • Schoolfoto van Basisschool 'T Otterke
  • Leerlingen van de bovenbouw lezen voor aan de kleuters
  • Iedere dag met veel plezier naar school!
  • Werken in de Ottertheek doen we zelfstandig of samen met een groepje

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer leerkrachten ziek zijn proberen we natuurlijk om vervanging in te zetten. Helaas hebben wij ook te maken met het lerarentekort. Wanneer het niet mogelijk is om te vervanging te regelen zoeken we naar andere oplossingen om het onderwijs voor uw kind zoveel mogelijk door te laten gaan. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons ondersteuningsprofiel staat beschreven aan welke doelgroepen onze school specifieke ondersteuning biedt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij blijven in ontwikkeling en bekijken ieder schooljaar welk gebied aandacht behoeft. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Terug naar boven