Basisschool 'T Otterke

Beverstraat 11 5741 KW Beek en Donk

  • Samen vieren en optreden
  • Schoolfoto van Basisschool 'T Otterke
  • Leerlingen van de bovenbouw lezen voor aan de kleuters
  • Iedere dag met veel plezier naar school!
  • Werken in de Ottertheek doen we zelfstandig of samen met een groepje

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Daltonbasisschool 't Otterke. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Verantwoordelijk
  • Erkenning
  • Groei
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op een school werd elk jaar vastgesteld op 1 februari. Op 1 februari 2023 hadden we 173 kinderen op onze school verdeeld over 7 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven