Kindcentrum de Fontein Burgthof

Nederwoudseweg 19 b 3772 TD Barneveld

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Fontein Burgthof
  • KC De Fontein Burgthof is gesitueerd in wijkschool De Burgthof.
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Fontein Burgthof
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Fontein Burgthof
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Fontein Burgthof

Het team

Toelichting van de school

Er zijn vakleerkrachten voor gym. Groep 5 krijgt standaard wekelijks AMV lessen. De overige groepen krijgen diverse culturele activiteiten door hun gehele schoolloopbaan. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken samen met IPPON Personeelsdienst: http://www.ippon-personeelsdiensten.nl. Zij bemiddelen in het geval dat vervanging nodig is bij ziekte en verlof. Wij hebben ook een invalpool als PCOGV. Als dit niet lukt zetten wij ons in om de opvang en vervanging intern te regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

't Rustpunt - een ruimte om even tot rust te komen.

Op school kijken we naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

We zien steeds vaker leerlingen die snel een vol hoofd hebben en moeite hebben met het filteren van prikkels. Voor deze leerlingen is het fijn om even tot rust te kunnen komen. Op de Burgthof hebben we hiervoor een ruimte ingericht: 't Rustpunt. De inrichting is ontwikkeld in samenwerking met leerlingen die zelf regelmatig behoefte hebben aan een moment van rust. Kinderen maken kortdurend gebruik van deze ruimte (op eigen initiatief of initiatief van de leerkracht). Na een moment van stilte, kunnen deze leerlingen veelal weer terug naar hun groep en verder met de les. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In 2016 is het schoolondersteuningsprofiel door de school opgesteld. In 2017 ontvangt de school een audit.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is een Jonge Kind specialist in de school die aanspreekpunt is voor de overgang van de voorschool naar de basisschool

Terug naar boven