Kindcentrum de Fontein Burgthof

Nederwoudseweg 19 b 3772 TD Barneveld

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Fontein Burgthof
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Fontein Burgthof
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Fontein Burgthof
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Fontein Burgthof

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van PCBS de Fontein locatie Burgthof. Sinds 1 augustus 2013 zijn we als De Fontein één school met formeel twee vestigingen met een eigen brinnummer. U vindt op deze site meer informatie over onze school en relevante gegevens. We verwijzen u ook graag naar onze andere locatie te weten locatie Lijsterhof. Wilt u meer weten over de school of eens een gesprek voor kennismaking, verwijzen we u graag door naar onze school website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • ambitie
  • inspiratie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Fontein locatie Burgthof is een groeiende locatie vanwege de ligging in de nieuwbouwwijk De Burgt en nabij Eilanden-Oost

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
295
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven