Rehoboth voor Speciaal Basisonderwijs

Schoutenstraat 113 3771 CH Barneveld

 • Schoolfoto van Rehoboth voor Speciaal Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Rehoboth voor Speciaal Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de grafiek staan aantallen die op een onjuiste manier zijn overgenomen.

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs was als volgt:

Cursusjaar 2011-2012

 • Praktijk-onderwijs (PRO) 3 3
 • Basisbe-roepsgerichte leerweg (BB met lwoo) 15
 • Basisberoepsgerichte leerweg (BB) 2
 • Kader-Beroeps-GerichteLeerweg(KB) 2
 • Gemengd-Theoretische Leerweg(GL/TL) 6
 • Havo 1

Cursusjaar 2012-2013

 • Praktijk-onderwijs (PRO) 11
 • Basisberoepsgerichte leerweg (BB met lwoo) 11
 • Kader-Beroeps-GerichteLeerweg(KB) 2 + 2 met cluster 4
 • Gemengd-Theoretische Leerweg(GL/TL) 5 met cluster 4
 • Havo 1 met cluster 4

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven