Ds. J. Fraanjeschool De Vesting

Churchillstraat 68 3772 KV Barneveld

  • Uitvoering van het project ZingeS, samen met de muziekschool
  • Op koningsdag hebben we met de hele school spelletjes gedaan
  • Schoolfoto van Ds. J. Fraanjeschool De Vesting
  • Schoolfoto van Ds. J. Fraanjeschool De Vesting
  • Schoolfoto van Ds. J. Fraanjeschool De Vesting

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof kunnen we een beroep doen op een aantal vaste vervangers en duo-collega's die op momenten van verlof extra willen werken. Met deze regeling kunnen we bijna alle verlofvragen oplossen. Daarnaast kunnen we een beroep doen op een externe organisatie die vervanging regelt. In noodgevallen wordt een onderwijsassistent, onder toezicht van een collega, voor de groep gezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Door de rust en structuur die erbinnen de school heerst, gecombineerd met de ervaring van de leerkrachten hebben we in verhouding veel gediagnosticeerde ADHD-ers binnen de school. Verder kunnen we niet concreet een groep leerlingen met een bepaalde zorgbehoefte aanwijzen, maar we houden (meer dan gemiddeld) leerlingen binnen de school, die eigenlijk extra ondersteuning nodig hebben.

De ambitie blijft om (in overleg met de ouders) kinderen met speciale zorgbehoeften zo veel mogelijk binnen de school te houden. Daarbij wordt wel steeds de vraag beantwoord of het kind bij ons het beste op zijn plaats is  en of we voldoende in huis hebben (of kunnen krijgen) voor de uitvoerbaarheid daarvan. Door veel praktische ervaring en gebruik te maken van externe expertise lukt het om kinderen met steeds grotere ondersteuningsbehoeften een plaats te bieden. Als kinderen toch een andere vorm van onderwijs gaan volgen is ten allen tijde met de ouders overlegd, dat dit voor het kind de plaats is waar het het beste tot zijn recht komt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven