Ds. J. Fraanjeschool De Vesting

Churchillstraat 68 3772 KV Barneveld

  • Uitvoering van het project ZingeS, samen met de muziekschool
  • Op koningsdag hebben we met de hele school spelletjes gedaan
  • Schoolfoto van Ds. J. Fraanjeschool De Vesting
  • Schoolfoto van Ds. J. Fraanjeschool De Vesting
  • Schoolfoto van Ds. J. Fraanjeschool De Vesting

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Verbinding
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school groeit langzaam. Waar we in de achterliggende jaren steeds twee groepen per leerjaar hadden, groeien we nu naar een situatie toe met naast deze twee groepen combinatiegroepen voor alle leerjaren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
446
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De positieve groep.

Er wordt elk jaar in de eerste ongeveer 6 weken gewerkt aan een positief groepsklimaat. In een positief ingestelde groep voelen de leerlingen zich verantwoordelijk voor het groepsgebeuren, ze hebben respect voor elkaar, kunnen samenwerken en weten met conflicten om te gaan.Een positieve groep komt tegemoet aan de basisbehoeften van de leerlingen. Deze basisbehoeften zijn: Bij de groep horen, invloed hebben en persoonlijk contact.De literatuur en de ervaring van de afgelopen jaren wijzen uit dat het mogelijk is een groep te sturen, mits het tijdens de eerste weken van een nieuw schooljaar gebeurt. De bedoeling van dit programma is dat de leerlingen zich zelf verantwoordelijk gaan voelen voor de groepssfeer.

Terug naar boven